Klient hos Lindhardt Steffensen Advokater

Hos Lindhardt Steffensen Advokater sørger vi for at hjælpe dig på rette spor, når du har brug for en dygtig advokat.

Hos Lindhardt Steffensen Advokater sørger vi for at hjælpe dig på rette spor, når du har brug for en dygtig advokat. Vi sørger for at kombinere sund fornuft med vores juridiske viden, således at du er sikret en professionel behandling hos os.

Formøde

Ved din første henvendelse til os aftaler vi ofte et formøde. Formålet med mødet er at drøfte indholdet af din sag og herunder aftale en handlingsplan for, hvordan sagen skal gribes an.

Efter mødet sender vi en ordrebekræftelse, der indeholder oplysning om vores rådgivning og salær.

Salær

Vores salær beregnes på grundlag af en samlet bedømmelse af de forhold, der gør sig gældende i den konkrete sag, herunder anvendt tid, graden af erfaring hos de jurister, der har behandlet sagen, arbejdets omfang, vanskelighed og art, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar og det opnåede resultat.

Afregning sker når arbejdet er afsluttet. I langvarige sagsforløb fremsender vi ofte á conto faktura.

Tilgængelig

Vi er tilgængelige gennem telefon, mobil, sms og e-mail, således at du altid kan få fat i os, hvis du har spørgsmål i din sag eller ønsker at drøfte en ny sag med os.

 

Lovpligtige oplysninger

Lindhardt Steffensen Advokater følger Advokatsamfundets regler for advokatetik og god advokatskik. Vi er underlagt og omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Vi bestræber os altid på at have en åben og ærlig dialog med vores klienter. Hvis klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, beder vi klienten om at kontakte den sagsansvarlige partner eller den partner, der er ansvarlig for klientforholdet.

Såfremt det ønskes, kan der indgives klage til:

Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
1306 København K