Hvad er DIN undskyldning for ikke at skrive testamente?

Hvad er DIN undskyldning?!
… for ikke at skrive testamente og dermed tage ansvar for dine nærmeste, når du skal herfra?

Få ting er sikre her i livet, men én ting er, nemlig at vi alle skal herfra en skønne dag. Det er dog ikke noget, vi mennesker ynder at tænke på, og derfor ”glemmer” vi ofte at tage stilling til, hvad der skal ske, den dag vi ikke er her mere. Pligten til at drage omsorg for vore nærmeste rækker også ind i efterlivet.

Reglerne om fordeling af arv findes i arveloven, men de kan i et vist omfang fraviges ved et testamente. Kort sagt – har du ikke oprettet et testamente, så vil arven blive fordelt efter arvelovens regler.

”Jamen er et testamente nødvendigt for mig?”

Ikke nødvendigvis, men statistikken taler for, at det er en rigtig god idé – også for dig. Der kan være mange grunde til at skrive testamente. Arveloven er i høj grad indrettet efter ”gamle familiemønstre”, hvor mand og kvinde gifter sig, får børn og lever sammen til deres dages ende. Og hvor deres børn i øvrigt gør det samme. Det er bare ikke sådan, virkeligheden ser ud. I dag findes der ifølge Danmarks Statistik hele 37 forskellige familieformer, ligesom 1,6 mio. voksne danskere lever som enlige, hvorfor arveloven for de flestes vedkommende ikke passer særlig godt til deres familiemæssige situation.

Over halvdelen af danskerne har imidlertid endnu ikke oprettet et testamente. Det skyldes formentlig, at de fleste ikke har forholdt sig til spørgsmålet. Det kan dog blive skæbnesvangert for de efterladte. Måske opstår der stridigheder om, hvad den afdøde ville have ønsket, eller måske kan den efterladte partner blive tvunget til at sælge familiens bolig.
Befinder du dig i en af de nedenfor nævnte situationer – eller ønsker du blot at få indflydelse på din arv – så bør du være særligt opmærksom på muligheden for at oprette et testamente.

 

Hvis I lever sammen uden at være gift

Hvis du og din partner er ugifte og har børn, så vil førstafdødes børn ifølge arveloven arve alt ved dennes død – den længstlevende vil intet få. Dette gælder, uanset hvor mange år I har levet sammen. Det er en klassisk misforståelse, at man arver hinanden efter to års samliv, men det er ikke korrekt. Ejer parterne fast ejendom sammen, skal den længstlevende derfor skaffe midler til bl.a. at købe børnene ud af ejendommen, så de kan få deres arv – i form af den halve ejendom – udbetalt. Hvis den afdøde ikke har børn, kan det være hans eller hendes forældre, der arver det hele. Ved et testamente kan I sikre, at I arver hinanden på samme måde, som var I gift.

Hvis I er gift men har særbørn

Er I gift, og har nogen af jer børn med andre, så vil den længstlevende af jer arve halvdelen af boet efter førstafdøde, og førstafdødes særbørn skal arve den anden halvdel. Det betyder, at den længstlevende skal sørge for, at førstafdødes børn får deres andel af det samlede fællesbo, hvilket kan være vanskeligt, da det væsentligste aktiv ofte er den faste ejendom. I dette tilfælde vil den længstlevende ganske vist eje tre fjerdedele af den fælles ejendom, men det kan stadig være et betragteligt beløb, der skal udredes kontant. Ved et testamente kan der tages højde for denne situation, så den efterlevende kan være sikker på at kunne beholde boligen.

Hvis du er enlig

Er du enlig, kan der også være mange gode grunde til at oprette et testamente. Det kan være, at du ønsker, at bestemte personer eller organisationer skal arve bestemte ting eller beløb. Det kan også være, at du ikke ønsker at efterlade noget til de personer, som er dine arvinger efter arveloven – fx dine søskende eller disses børn. Efterlader du dig slet ingen arvinger i form af familie, så vil staten arve alt, medmindre du bestemmer andet i et testamente.

Ønsker du særligt at sikre dine børn?

Uanset om du er samlevende, gift eller enlig, så ønsker du helt sikkert det bedste for dine børn. Med et testamente kan du sikre, at dine børn ikke skal dele en eventuel arv med deres ægtefælle, hvis de senere bliver skilt eller separeret. Du kan nemlig gøre arven efter dig til dit barns særeje og på den måde sikre, at pengene så vidt muligt ”bliver i familien”. Særeje kan også være hensigtsmæssigt, hvis barnets ægtefælle fx har en stor gæld.
Ovenstående er blot et uddrag af de mange muligheder, der findes for at skræddersy et testamente til netop din situation og dine ønsker. Det kan også være, at den bedste løsning findes ved at kombinere testamentet med andre dokumenter, fx en ægtepagt. En dygtig advokat kan hjælpe dig med at skabe de mest optimale vilkår for jeres familie i tilfælde af død.
Hvis du stadig er overbevist om, at arveloven passer dig som hånd i handske, behøver du ikke gøre mere.

Hvis du derimod gerne vil udvise rettidig omhu og omsorg for dine nærmeste også efter din død, er du velkommen til at kontakte vores kontor for at få hjælp til at vurdere netop DIT behov for at oprette testamente.

Kontakt en af vores specialister

​Du er altid velkommen til at kontakte Lindhardt Steffensen Advokater for eventuelle spørgsmål.
Mette Haase Lindhardt

Mette Haase Lindhardt

Advokat (L), Partner
Læs mere